Bliv medlem 
Til forsiden Sommerhus på Langeland
  Forside |  Forum |  Tilbud |  Læsestof |  Links |  Køb/salg |  Søg |  Aktivbruger |  Konkurrencer |  Info |  Fangster.dk
  FAQ FAQ  Søg i forum   Kalender   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind

Bæverforvaltning - hvor er DSF?

 Besvar Besvar
Forfatter
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Emne: Bæverforvaltning - hvor er DSF?
    Sendt: 04 Dec 2020 kl. 22:57
Miljøstyrelsen har i november 2020 offentliggjort ny forvaltningsplan for bæver. 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/baever/forvaltningsplan-for-baever/

Planen skulle have ligget klar senest i september 2015 efter Naturklagenævnets afgørelse tilbage i 2005 og skulle også efter samme afgørelse have være endeligt godkendt af kommunerne. - Ingen af delene er sket.

Har planene konsekvenser for vandrefiskene laks og havørred?

Ja, det kommer an på om bæveren bygger dæmninger på tværs af vandløbene eller klarer sig uden dæmninger som ofte ses i de større vandløb.
Bæverens dæmninger er ikke passable for laksefisk og der er dermed ikke adgang til gydeområderne øverst i vandløbene.
I Gryde Å i Storåsystemet er der i efteråret 2020 mindst 6 spærrende dæmninger i hovedløbet og 4 i sideløb, der spærrer lakse- og havørredopgangen til ca. 10 km vandløb og medfører sandaflejring på lange strækninger opstrøms dæmningerne. 
Det bliver kun værre fremover.
Biolog og hædersmand Bent Lauge Madsen er bekymret, jeg er bekymret. - Hvad siger DSF? (jan 2021 DSF har nu klaget i sagenSmile)
Man skulle tro Danmarks Sportsfiskerforbund var bekymret over situationen, men går man ind på Sportsfiskeren.dk er der totalt tavshed om situationen, ingen nyheder om emnet ...intet...siden 2018.
Man kan sagtens få den tanke, at der er lavet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om ikke at blande sig i hinandens prioriteter, men er det ikke opgaven for DSF at beskytte laksefiskene, så de kan klare sig uden støtteudsætninger?
I Storåsystemet er 2/3 af vandsystemet spærret af vandkraftværk med tilhørende vandkraftsø og laks og havørred er for nuværende helt afhængige af gode passageforhold i Råsted Lilleå, Idom Å, Gryde Å og Vegen Å. Nu er bæveren efter salamimetoden begyndt at afskære gydeområderne og det har indtil nu ramt øvre Idom Å, Øvre Gryde Å, Hestbjerg Bæk og Kærgård Bæk.

Først fjernede vi alle dambrugsspærringerne for mange millioner kroner nu erstattes disse af nye spærringer længere opstrøms - Hvor stopper det? Vågner DSF´s hovedkontor først når bæveren i større stil indfinder sig ved Skjern Å eller Gudenå?

Bæveren skal have sin plads, men ikke i stor stil i vores bedste topvandløb her er nettoskadevirkningerne betydelige og naturgevinsterne til at overse. Kan nogen forklare hvad det er for naturgevinster og forbedret biodiversitet man opnår ved lysåben sumpnatur i stedet for hurtigtstrømmende vandløb.

Her Bent Lauge Madsens synspunkt i Vand og Jord nr 1 2021.Jakob Larsen


Redigeret af Jakob Larsen - 20 Mar 2021 kl. 08:14
Til top
frank jensen Se Drop Down
Aktiv bruger
Aktiv bruger
Brugernavn:
frankjensen

Tilmeldt:: 12 Jul 2005
Status: Offline
Beskeder: 87
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér frankjensen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 05 Dec 2020 kl. 09:17
DSF har begrænsede ressourcer og er i øjeblikket i gang med at prøve at forhindr EU i at forbyde fiskeri i Natura 2000-områder. Det er vigtigere. Ikke at bæverproblemerne - og odder-problemerne - ikke er vigtige.
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 05 Dec 2020 kl. 10:04
Hej Frank

Så er det sandelig godt at Storå ikke ligger i et Natura 2000 område ;) 

Jeg tænker godt DSF kan overkomme flere ting på samme tid, men ellers kan jeg overveje selv at gå ind i sagen sammen med en lodsejer, der er part.
Til top
Michael Boysen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Michael Boysen Avatar

Tilmeldt:: 10 Aug 2003
Status: Offline
Beskeder: 123
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Michael Boysen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 05 Dec 2020 kl. 13:42
..


Redigeret af Michael Boysen - 05 Dec 2020 kl. 18:00
Til top
Rasmus Elvekjær Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Rasmus Elvekjær

Tilmeldt:: 19 Okt 2016
Geografisk: Sydsjælland
Status: Offline
Beskeder: 257
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Rasmus Elvekjær Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 07 Dec 2020 kl. 17:58

Hej Jakob

Kan du ikke redegøre for hvori din og Bent Lauge Madsen enighed er? Jeg har nemlig svært ved at forestille mig at i deler det samme natursyn og at i er fagligt helt enige. Derfor er det heller ikke pænt at skrive en masse uden at præcisere hvad han og du mener, eventuelt citere ham?

Mvh Rasmus Elvekjær
Til top
Rasmus Elvekjær Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Rasmus Elvekjær

Tilmeldt:: 19 Okt 2016
Geografisk: Sydsjælland
Status: Offline
Beskeder: 257
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Rasmus Elvekjær Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 07 Dec 2020 kl. 18:18

Bæveren er en unik nøgleart i naturen og dens tilstedeværelser skaber levesteder for en række andre dyr, planter og akvatiske svampe. Mange af disse organismer er langt mere truede end laksefisk er i Danmark - og biodiversitet handler netop om at beskytte de arter der er mest truede. Desuden er der ikke videnskabelig evidens og konsensus omkring at bæveren udgør en trussel imod laks og ørred. Der er også fordele, fx at bæveren øger variation og desuden øger andelen af standfisk som fx bækørred osv. 
Grunden til at DSF ikke vælger at gå ind i kampen imod biodiversitet er nok klogt, at de ikke vil udstille DSF som et forbund, der ønsker lystfiskeri også selvom det sker på bekostning af af natur og biodiversitet. Det vil give lystfiskere et dårligt image, og ødelægge det omdømme vi ellers har med at lave naturgenopretning osv. 
Det er en tabersag lige nu i det politiske landskab, hvor en større del af befolkningen netop har fået øjnene op for naturbevarelse.

Især lige nu, hvor der er en diskussion om hvorvidt at lystfiskeri skal være tilladt i de nye beskyttede naturområder som skal kortlægges.

Der sker meget lige nu og selv Naturstyrelsen skal reformeres - og de skal (om de kan lide det eller ej) også til at formulere en ny forvaltningsplan for vilde dyr i Danmark herunder bæveren - som der med stor sandsynlighed kun bliver flere af.
Jakob, du beskylder DN for at stå bag, men nej DN har af uforståelige årsager også diskuteret regulering af bæver tidligere. Men det skyldes nok i højere grad Bo Håkonsen personlige synsvinkel, end egentlig DN som organisation. DN vil sandsynligvis tale imod en regulering i nærmeste fremtid - DN kan også blive klogere. Og hvor er egentlig problemet Jakob med at DN og DSF samarbejder omkring at skabe flere vådområder? I stedet for at modarbejde hinanden?

Dem som ønsker en regulering af bævere fordi de mener bæveren truer laksefisk - bør i stedet omgående udsætte alle sine laks, og opfordrer andre til a gøre det samme. Fordi ellers er der vel tale om det værste hykleri?

Derfor er det også pudsigt at det især er dem som er fortalere for catch n kill, der samtidigt er imod bævere?? Er det ikke pudsigt Jakob?
Mvh Rasmus Elvekjær
Til top
Rasmus Elvekjær Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Rasmus Elvekjær

Tilmeldt:: 19 Okt 2016
Geografisk: Sydsjælland
Status: Offline
Beskeder: 257
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Rasmus Elvekjær Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 07 Dec 2020 kl. 18:30
Og Jakob her er forøvrigt hvad der står i den rapport som du selv har henvist til:

citat: I det link du skriver

"Ved den seneste artikel 17-vurdering i 2019, blev bæver i den danske del af den atlantiske region (det vestlige Jylland) vurderet til at være i moderat ugunstig bevaringsstatus. Den næste artikel 17-rapportering vil først ske i 2025, og som udgangspunkt vil bæver i Jylland ikke have opnået gunstig bevaringsstatus, før denne rapportering er afgivet. Det gælder således, med mindre der tidligere gennem bl.a. den løbende overvågning, jf. afsnit 4.3, foreligger videnskabeligt indsamlede data om andet, ligesom det i givet fald skal forelægges EU-Kommissionen, hvis 2019-vurderingen skal ændres."
Mvh Rasmus Elvekjær
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 08 Dec 2020 kl. 06:59
Rasmus - Jeg skal gerne besvare nogle af dine spørgsmål og oplyse at jeg nu er gået personligt ind i sagen og har skrevet til Miljøstyrelsen og går om nødvendigt gerne hele vejen.
Bent Lauge Madsen og jeg er enige i at bæveren danner sump i stedet for hurtigt strømmende vandløb med godt fald. Bæveren tager faldet ud af vandløbet og giver sedimentation, på nogle steder mange hundrede meter opstrøms dæmninger hvor vandet stuves 70 cm- fiskepassage ophører. Der hvor jeg så gydende laks i 2019 er der sanddyner i 2020. Det betyder at den artsrigdom af fisk og smådyr, der er tilknyttet den gode vandløbskvalitet erstattes af arter tilknyttet næringsrig sumpnatur, gøgeurt kan lokalt forsvinde fra fine engområder - længere er den egentligt ikke. Det er Miljøstyrelsen klar over og har også som noget helt nyt i forvaltningsplanen "erklæret" at vandløbenes målsætninger god og høj økologisk tilstand ikke skal efterleves, hvor der er bæverdæmninger. når dertil kommer, at Miljøstyrelsen ikke har efterlevet spillereglerne for processen angivet af Naturklagenævnets afgørelse i 2005 ja så stikker det helt af. Naturklagenævnet afgjorde 22. september 2005 at en forvaltningsplan for bæver skulle foreligge inde 10 år og den skulle godkendes af §3 myndigheden. Dengang amterne efter 2007 kommunerne. Læg mærke til at jeg ikke taler for at udrydde bæveren kun for at den ikke skal ødelægge vores fineste vandløb og lave dem om til sump. Storåsystemet skal ikke opfylde bæverens krav om gunstig tilstand alene. Hele Jylland er fælles om at huse de ca. 250 bævere der skal til i forhold til EU lovgivningen. Ikke mange bekymrer sig nu, for bæveren er et lille problem andre steder end i storåsystemet, men bare vent det varer ikke længe så er Sejbæk og Haderis Å i Karup Å også blokeret, så kommer Karstofte Å..Det er nu foden skal sættes i. I vores lavlandsvandløb er der ikke den kraft i vandløbene som man ser andre steder og derfor er dæmningerne stabile over mange år.
Jeg er faktisk ikke særlig stor fortaler for C/R i den nuværende form, hvor der er pligt til også at genudsætte skadede laks. vi skal nærme også den norske forvaltningsmodel i stedet for, hvor skadede laks indleveres.

Der skal laves en forvaltningsplan for bæver på vandsystemniveau, det må være det naturklagenævnet havde forestillet sig tilbage i 2005 - kun på den måde kan man tage de nødvendige hensyn til andre arter og naturtyper og skal ikke hver gang forholde sig til håndtering af nye dæmninger.

mvh JakobRedigeret af Jakob Larsen - 08 Dec 2020 kl. 07:08
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 24 Jan 2021 kl. 14:33
Hej Rasmus

Kan se du på facebook biodiversitet.dk gør dig lystig over Bent Lauges faglighed - nu har jeg set Bent argumentation og forsvar for Danmarks fineste vandløb og også set svarene, der faldt på Facebook. Der er ikke tvivl om hvor fagligheden ift. vandløb og bæverpåvirkning ligger - den ligger hos BLM. Kun floskler at læse på facebook fra Rewildingkrigerne.

Bæverforvaltningsplanen er nu påklaget af DSF og også ved fælles klage indsendt af Borgergruppe og lodsejer ved Gryde Å i fællesskab. Så må vi se hvad Miljø og Fødevareklagenævnet kommer op med. Miljøstyrelsen har et gigantisk problem med fagligheden og det samme synes jeg skinner igennem på biodiversitet.dk og i den seneste biodiversitetsrapport fra Århus Universitet. Kan se man har planer om at hegne hele Borris militærområde ind for at få en 10 gange større krondyrbestand bag hegn...så græsningstrykket flytter noget ift. biodiversitet...vil det virke? rent gætteri..

Jeg glæder mig meget til at se det store faglige indspark du har lovet Johan Gadegaard på facebook som argument for bæveren i vores bedste vandløb og som du også vil poste herClap Så skal vi andre nok svare, det kan jeg garantere. Bent Lauge har du fået svar fra med hans henvisning til Umberto Eco citat Wink

Rasmus Elvekjær
Madsen Bent Lauge Eller også må du blot kapitulere overfor fagligheden i denne Facebook-gruppe. Spørgsmålet er blot, hvor du så vil tage dine kampe imod bæveren? Ved du har et publikum iblandt nogle jyske laksefiskere. Flere af dem vil tilsyneladende gerne “dyrke” laks og ser det vilde som en modsætning imod deres interesse. De bruger så din “faglighed” som argument og garanti for at de blot er i naturens ærinde 


Redigeret af Jakob Larsen - 25 Jan 2021 kl. 06:28
Til top
frank jensen Se Drop Down
Aktiv bruger
Aktiv bruger
Brugernavn:
frankjensen

Tilmeldt:: 12 Jul 2005
Status: Offline
Beskeder: 87
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér frankjensen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 25 Jan 2021 kl. 09:07
Det er et paradoks, at Det Offentlige betaler kæmpe beløb for at få nedlagt spærringer i vandløbene. Sideløbende udsættes bævere, som genetablerer dem. Det er også et paradoks, at man ikke vil genudsætte urfuglen i Vind hede, men ikke har problemer med at udsætte bæveren.
Til top
Rasmus Elvekjær Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Rasmus Elvekjær

Tilmeldt:: 19 Okt 2016
Geografisk: Sydsjælland
Status: Offline
Beskeder: 257
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Rasmus Elvekjær Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 30 Jan 2021 kl. 20:39
Hej Jacob

Både du og jeg ved, at jeg rent fagligt har ret, hvis vi diskutere biodiversitet.
At du så personligt har et andet natursyn - det er en anden sag.
Men brug så venligst dine personlige interesser som argumenter - i stedet for at bruge din biologtitel til faglig manipulation med fakta.
Det er dybt pinagtigt at være tilskuer til.

Mvh Rasmus
Mvh Rasmus Elvekjær
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 31 Jan 2021 kl. 10:56
Rasmus

Jeg kan godt forstå at Bent Lauge Madsen trak stikket fra Biodiversitet.dk et facebooksite styret diktatorisk af Morten DD. Du lovede at bringe et stort fagligt indspark til forsvar for bæveren og dens positive bidrag i vandløbenes biodiversitet her på 123nu. Jeg venter stadig spændt. Når det kommer som lovet, skal jeg meget gerne underbygge fagligt hvad Bent og jeg er helt enige om er sagens kerne, når det gælder bæverens udsætning i DK og den skade bæveren nu gør i vores bedste vandløb. Så kom frisk med dit faglige udspilWink

mvh Jakob
Til top
Michael Boysen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Michael Boysen Avatar

Tilmeldt:: 10 Aug 2003
Status: Offline
Beskeder: 123
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Michael Boysen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 31 Jan 2021 kl. 11:08
Til top
Kevin rostrup Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Kevin rostrup Avatar

Tilmeldt:: 17 Okt 2011
Geografisk: Frederikshavn
Status: Offline
Beskeder: 798
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Kevin rostrup Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 08 Feb 2021 kl. 11:28
I Sverige har de omkring 100.000 bævere der stammer fra 2 stk indplanteret fra Norge i 1920.
I Stockholms området (Län) har bæver byggeriet ødelagt masser af vandløb hvor der er helt tomt for fedtfinne fisk.
Länstyrelsen i Stockholm kan rive en dam og 2 uger efter er den genopbygget.

Er det  hvad der kan forventes i Danmark i fremtiden ? Eller endnu værre ? Da vi er langt mindre end Sverige.
Til top
Kaspar Wendelin Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Kaspar Wendelin

Tilmeldt:: 06 Aug 2008
Geografisk: gladsaxe
Status: Offline
Beskeder: 150
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Kaspar Wendelin Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 08 Feb 2021 kl. 13:49
Bævere giver natur over vandet af MEGET høj kvalitet. Der bliver rum til rigtig mange arter af især planter, ja det sker over tid. Først ændres området meget og der vil ske et fald i biodiversitet og så over tid vil der kommer rigtig rigtig mange arter til. Det bliver skabt rum for padder med fiskefrie søer og igen masser at planter.

Ja disse ting er alle over vandet, dog er den samlede biodiversitet klart højere eller har størst potential med bævere. Så naturen VINDER samlet set. DSF er en naturpolitisk lobbyist organisation. Så bedre natur kan de ikke kæmpe imod.

Samlet set står lystfiskere med i usandsynlig dårlig sag i forhold til bævere, biodiversitet og rewilding krigere har trumfkortet da deres dyr kan ses med det blotte øje og de har det samlede antal på deres side. Deres natursyn er mere sådan naturen eksistere for naturens skyld og det er menneskets udnyttelse der ødelægger den. Lystfiskere udnytter naturen, vi fisker og spiser også det vi fanger. Så i deres øjne er lystfiskere på det dårlige hold.

Det er en værdi og holdnings debat som "den anden side" står med klart i bedste kort på hånden. Desværre taler de 2 sider ofte forbi hinanden på grund af et basalt set forskelligt natursyn.

Det absurde er at DSF som burde være lystfiskernes forkæmper, har et natursyn er tilhøre "modstanderne"????

Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 08 Feb 2021 kl. 16:26
Hej Kevin

Slaget er ikke tabt endnu, men du kan godt forvente at mange af vores bedste vandløb med vanddybder under 50 cm bliver dæmmet op såfremt der er tilstrækkeligt med træer omkring.

Kaspar - Alt det med at der opstår så fantastisk fin natur med bæveren som langt overstiger det man mister under vandoverfladen i vores bedste vandløb er helt udokumenteret. Rewildingkrigerne har ikke fokus på den biodiversitet som findes i vandløbene. Det har ikke deres interesse, men at se bæveren fælder træer overtrumfer alt...Bæveren har ikke været i Danmark i 2.500 år, men man har vidst fundet nogle knogler der tyder på at den har været her engang :). For 2.500 år siden var der nok flere fine vandløb og flere rovdyr, der kunne holde bæveren i en vis balance. Det er ikke tilfældet nu. Bent Lauge Madsen skriver på et forsvar for vandløbene - som modvægt mod det partsindlæg Miljøministeriet og rewildingkrigerne har præsteret som argument for bæverudsætningen og bæverens lyksaligheder. Du har ret i at rewildingkrigerne ikke levner rum for nuancer. Jeg har så bare ikke forstået hvordan det kan kaldes vild natur at hegne skovområder ind og udsætte bison, vilddheste m.fl. for at opnå et tilstrækkeligt stort græsningstryk så der opstår lysåbne skovområder. - Når fru Hansen ser at dyrene er ved at dø af sult skal man så ud og skyde væk...Det er da ikke vild natur, men en dyrehave.
Til top
Kaspar Wendelin Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Kaspar Wendelin

Tilmeldt:: 06 Aug 2008
Geografisk: gladsaxe
Status: Offline
Beskeder: 150
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Kaspar Wendelin Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 09 Feb 2021 kl. 09:13
Hej Jakob


Hvis jeg går en tur på fuglekig ved en bæverdam og en å der løber gennem en skov, så er det nemt at se at  bæverdammen giver et flot vandhul hvor der intet vandhul var før. Der var kun "kedelig skov"( de danske skove er helt generelt kedelige og forarmede og uden de store naturværdier), der vokser mange forskellige blomster som giver rum til sommerfugle som giver rum til insektspisende fugle..... jeg kunne blive ved, jeg synes bæverdamme er vildt fede de giver et enormt potentiale. 

Du kan komme med alle de argumenter du vil den anden side vil stort set ikke lytte til dig, du kæmper for at få flere laks og det er i bund og grund kun en art. En art taber imod mange. Hvis du skal have succes så skal du først forstå værdigrundlaget hos din modstander. Derefter bygge argumenter op på samme måde som de gør. Det er en lang smøre. men den korte version er at hvis du fortsætter som du gør nu bliver du puttet i en kasse for "dummernikker der bare vil slå fisk ihjel". Du og andre fiskekrigere skal lære at bruge samme følelse ladende "det er synd for dyrene" argumentation som man finder den hos DOF og DN.

Et eksempel er at nu har bævere stort set udryddet X,Y slørvinge fra den sidste bestand i Z vandløb. Denne bestand må og skal beskyttes!!!!!

At der en milliard i nabobækken betyder intet, det er Z vandløb der skal reddes. Du bør klart også gå efter flyvende insekter knyttet til hurtigt strømmende vand, de har meget bredere appel end nogen fisk man ikke kan se nede i vandet.

Man kunne udråbe en eller anden insekt art til keystone species og så kæmpe for den, at laksefiskene så klare sig bedre skal man lade være med at snakke om. De fisk er en latterligt dårlig sag, de er en taber sag.

Som man nok kan høre så enten kender eller har kendt jeg nogen af rewilding krigerne personlig, eller også kunne jeg have et ben i begge lejre. Jeg kan nemt se at hvis man skal kæmpe mod bæveren skal man kæmpe med natursyn og føleser. Den anden side er fedtet ind i et mindset som er konspirationsteorier værdi, fakta virker IKKE.

Du Jakob beskriver dog med din sidste del at du ikke forstår dem. De laver ikke vild natur de laver vildere natur. Formålet er et få dynamikken fra de store græssere i spil, dette skaber højere biodiversitet. Et hurtigt strømmende vandløb et en lang ensartet, udynamisk enhed. Trenden og tidens ideer går imod ensartethed, så der er op af bakke.

Mest af alt fordi DSF spiller på det andet hold.
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 09 Feb 2021 kl. 14:57
Hej Kaspar
Slaget slås i Miljø og Fødevareklagenævnet og også i kommunerne, her er det ikke sikkert, det er de følelsesladede argumenter, der vinder frem men nærmere at loven er fulgt og at vurderinger baseres på et sagligt naturgrundlag.
Rent faktisk er bæveren dynamikkens modstander. Bæverens dæmningsværk tager dynamikken ud af vandløbet. - Sedimentation i vandløbet/dammen opstrøms dæmningerne ændrer artssammensætningen bland vandløbets insekter fra en følsom iltkrævende rentvandsfauna til en kedelige tolerant damfauna. Det må du gerne forklare dine rewildingvenner. Laksefiskene skaber dynamik - de vender hele vandløbsbunden rundt og skaber hulrum mellem sten i stedet for bæverens sandørken. Hulrum er levesteder for smådyr, små fisk...som vi drøfter i den tråd med gydegrus. Noget andet er, at alle hulrummene giver en meget stor kontaktflade til vandet. På alle overflader er der bakterier, der bidrager til vandløbets selvrensende effekt og sten giver turbulens der bidrager til vandets geniltning. Bæverdammen og oversvømmede arealer øger vandets temperatur og sænker iltindholdet mg/l. Rewildingkrigerne råber bare op med deres floskler om bæveren som nøgleart. Når de bliver spurgt om konkret naturforbedringer henviser de til udlandet, men har ikke rigtigt nogle konkret danske observationer at hænge deres hat på..Generelt er botanikerne ikke meget for at få næringsrigt åvand ind over orkideengene, men når det er bæveren er der ingen smalle steder. Rasmus Elvekjær har vi endnu ikke hørt mere til med hele hans store faglige redegørelse om bæverens lyksaligheder som han har lovet, men nu har jeg nævnt bare nogle få af de negative effekter bæveren har på biodiversiteten og naturkvaliteten under vandoverfladen. 

Jeg forstår godt ideen med store græssere, men når det kommer til stykket er det ikke fri vild natur, da man ikke kan tåle at heste m.fl. dør af sult bag ved et hegn. Det er pseudonatur.

vh Jakob
Til top
Jakob Larsen Se Drop Down
Meget aktiv bruger
Meget aktiv bruger
Brugernavn:
Jakob Larsen Avatar

Tilmeldt:: 23 Nov 2008
Status: Offline
Beskeder: 758
Indlæg Funktioner Indlæg Funktioner   Citér Jakob Larsen Citér  BesvarSvar Direkte Link til dette Indlæg Sendt: 17 Mar 2021 kl. 22:03
Ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen har i Vand og Jord nr. 1 2021 skrevet et synspunkt på udsætningen af bæver og den seneste bæverforvaltningsplan udarbejdet af Miljøministeriet. Det er ikke for meget sagt at BLM finder hele processen yderst kritisabelt håndteret fra myndighedernes side og at der spilles hasard med vores bedste genoprettede vandløb.

Læs det her:Redigeret af Jakob Larsen - 17 Mar 2021 kl. 22:05
Til top
 Besvar Besvar

Skift forum Forum Tilladelser Se Drop Down

Black Friday


Fluer.dk


Forest & Jagthuset


Traveller


GEOFF ANDERSON